کرونا نیوز؛

فرقی نمی کند زاده این استان انسان ساز بوده باشیم یا که فرسنگ ها از گهواره چوبی این خاک با اصالت در بهشتی دیگر متولد شده باشیم، وقتی هدف وسیله را توجیه کند، دیگر مهم نیست گوینده سخن ماکیاولی تهی از اخلاق باشد یا انسانی دیگر که مدعی فرهنگ و ادب و هنر است؛ هر چه هست هدف وسیله را به هر قیمتی حتی به قیمت له کردن نام و شرافت انسانی توجیه می کند!

برای مدیرکل حوزه ریاست استانداری که جوانی خوش نام، مدیر و خوش روست و توانسته است در عین جوانی اما با پختگی تمام در پر حاشیه ترین مرکز سیاست گذاری و تصمیم ساز استان، چتر آرامش را بر فضای سیاست زده اش بگستراند؛ اکنون چگونه می توان یک شبه او را از صدر به ذیل کشاند و نسبت به کسی که تاکنون هیچ مدیری، رئیسی و حتی کارشناسی که در طی تمامی این روزها و حتی ساعت های که با سیاسی ترین نهاد اجرایی در استان ارتباط داشته است از او گلایه ای بر زبان جاری کرده باشد یا نسبت به فضای مدیریتی او شکایتی کرده باشد؟!

این استان برای اولین بار رنگ تغییرات مدیریتی را به خود ندیده است که اینچنین گزینه مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی در بدو ورود به استان و دیدارش با مدیرکل حوزه استانداری اینچنین او را برآشفته کند و با جملاتی پر حاشیه و عجیب و مصاحبه با رسانه ای خاص این ذهنیت در بین مردم ایجاد شود که گویی دکتر مرادی، نه مدیرکل حوزه استانداری؛ بلکه او مدیرکل بحران و عدم پیشرفت و توسعه استان بوده است! که اگر اینچنین است این پرسش ها در افکار عمومی مطرح می شود که:

چرا مدیرانی که در زمان استانداری دکتر احمدی از ریاست  کنار رفتند و حتی مدیران جدیدی که منصوب شدند هیچ یک نسبت به خداحافظی هایشان از مسئولیت ، تیری به سوی دکتر مرادی جوان پرتاب نکردند و حتی آنانی که بر کرسی سبز ریاست جلوس کردند، هیچ شاخه گلی برای مرادی آرام، ارسال ننمودند؟

پس برای مدیر خوش رو و دلسوزی که اصلاحات را به صورت پیوسته و آرام با چاشنی احترام، آرامش و توسعه از استانداری استان آغاز کرده است و به فکر گسترش بذر آن در جای جای این سرزمین چهار فصل است؛ چرا امروز آماج حملات دروغین و رفتار های ناجوانمردانه برخی رسانه هایی می شود که جهت گیری های خاص آنان و نگاه منطقه ای وی نه تنها باعث نیک نامی وی در جامعه نشده است بلکه امروز به عنوان بولتن های خاص که از سوی نقاط خاص برای اهداف از پیش تعین شده هدایت می شوند در نگاه افکار عمومی شناخته شده اند و همگان بر عدم صداقت آنان آگاهند!

اینکه امروز مدیرکل حوزه استانداری توسط یک گزینه مدیرکلی اینچنین مورد حمله قرار می گیرد و به جای آنکه آن گزینه با کلام فرهنگ سازش تجلی اندیشه انسانی اش باشد اما با ادبیاتی که نشانی از فرهنگ و اندیشه و احترام ندارد، شلاق تخریب را بر سیمای نام مرادی می زند و او را به توهین به شعور مردم استان متهم می کند، باید گفت که این رفتار نه تنها امری ناپسند است بلکه این پرسش مطرح می شود که دکتر مرادی جوان، تاوان استقامت و پایداری در برابر چه زیاده خواهی های را تا به امروز داده است که پاداش راد مردی این مرد سلیم النفس، تیرهای زهر آگین است که به سوی نام و نشان و قلبش سرازیر شده است؟

او که با فرهنگ لر زبانان عجیبن شده است و خود را فرزند این خطه می داند چرا عده ای در تلاش هستند که بین ایشان و مردم این سرزمین دیوار بکشند و او را غیر خودی و نامحرم تعریف کنند؟

چه سودی در پس این سناریوی نابخردانه نهفته است که دیروز خبر استعفای استاندار تامین کننده منافع آنان بوده است و دگر روز تبر به ریشه فردی چون دکتر مرادی که اَمین استاندار می باشد را پلی برای رسیدن به مقاصد خود می دانند؟

گرچه او مرد حادثه است و از این تشر ها، ترسی نیست!

برای تبیین راست آزمایی کلام گزینه مدیرکلی فرهنگ و ارشاد استان و همچنین اتهام خلاف واقعی که نسبت به مدیرکل حوزه استانداری وارد شده است میتوان به واکنش های هر دو طرف رجوع کرد و سپس به تک بیت های گلستان سعدی و کلام شیرین حضرت مولانا استناد کرد که به زیبای سرودند:

تا مرد سخن نگفته باشد *** عیب و هنرش نهفته باشد (سعدی)

__

از خدا جوییم توفیــق ادب
بی‌ادب محـروم ماند از لطف رب
بی‌ادب تنها نَـه خود را داشت بـد
بـلکــــه آتـش در همــــه آفـاق زد (مولانا)

سامان کریمی

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

مرادی استانداری