پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳

متن کامل قانونی که بین مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود

تصویب لایحه ای که سال گذشته از شورای نگهبان برگشت خورده و اصلاح شده هر لحظه ممکن است در مجلس شوای اسلامی بررسی شود! چون خلاء اطلاع رسانی شدید احساس میشد، هدفمان از انتشار متن کامل، در فاز اول رساندن صدای معلولان خاموش ایران به گوش همه ، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس برای کمک به

اختصاصی کرونا

کد خبر : 32962
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۵

کرونا :

متن کامل قانونی که بین مجلس و شورای نگهبان پاس کاری می شود

تصویب لایحه ای که سال گذشته از شورای نگهبان برگشت خورده و اصلاح شده هر لحظه ممکن است در مجلس شوای اسلامی بررسی شود!
چون خلاء اطلاع رسانی شدید احساس میشد، هدفمان از انتشار متن کامل، در فاز اول رساندن صدای معلولان خاموش ایران به گوش همه ، مخصوصا نمایندگان محترم مجلس برای کمک به تصویب لایحه ست و در فاز دوم نظارت بر اجرای قانونی که خود معلولان در به تصویب رسیدنش نقش داشتند.
در این میان هم اطلاعات خود معلولان از حق و حقوق شان بروزرسانی می شود،چون وقتی از حداقل حقوق شان مطلع نشوند چه چیزی را می خواهند مطالبه و پیگیری کنند،

دانلود pdf لایحه حمایت از حقوق معلولین

» با صلوات بر محمد و آل محمد«

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان بهزیستی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ مرکز آمار ایران هیئت وزیران

در جلسه ۰۱/۳/۰۳۳۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی اجرایی، نظارت بر امر مناسب سازی و ایجاد بانک جامع اطالعات مناسب سازی در کشور، ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل میشود. ترکیب اعضاء و شرح وظایف ستاد یاد شده و نحوه نظارت و پیگیری مناسب سازی طبق دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این تصویب نامه » وزارت « نامیده میشود و وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از الزماالجرا شدن این تصویب نامه تهیه و ابلاغ میشود.

۲ ـ دستگاههای متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ نمایند.

۳ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در کلیه طرحهای آماده سازی و اجرای مجتمعهای مسکونی به صورت انبوه و نیز طراحی و اجرای شهرهای جدید، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت را رعایت نماید.

۴ ـ وزارت مکلف است ساز و کار الزم جهت ارایه تسهیالت برای مناسب سازی خودروهای افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور که در این تصویبنامه سازمان نامیده میشود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

۵ ـ سازمان مکلف است وسایل و تجهیزات توانبخشی و فناوریهای کمک زیستی تسهیل کننده زندگی افراد دارای معلولیت را با رعایت استاندارد های الزام و با اولولیت تأمین از تولیدات داخلی با بهای مناسب و منطبق با توان خرید مصرف کنندگان، در اختیار آنان قرار دهد.

۶ ـ سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش )سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور( موظف است علاوه بر فراهم نمودن امکان دسترسی برابر و بدون تبعیض کودکان دارای معلولیت به مراکز آموزش پیش دبستانی و مهدکودکها و مراکز آموزشی مقطع ابتدایی تا پایان مقطع آموزش متوسطه و هنرستانها در کنار همسالان فاقد معلولیت آنان در مدارس عادی، امکان آموزش کودکان زیر شش سال دارای معلولیتهای شدید و حاد یادگیری، کم توان ذهنی و معلولیتهای چندگانه را که امکان آموزش در مراکز تلفیقی را ندارند، در مراکز خاص آموزشی از طریق حمایت از بخش غیردولتی یا رأساً فراهم نماید. سازمان مکلف است نسبت به پرداخت کمک هزینه آموزش کودکان دارای معلولیت در مهدهای کودک و مراکز آموزش پیش دبستانی اقدام نماید. بار مالی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی میشود.

۷ -وزارتخانههای ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به اختصاص سهم عادلانه و متناسب افراد دارای معلولیت و کمک هزینه به بخش عمومی غیردولتی ارایه دهنده خدمات ورزشی به افراد دارای معلولیت از بودجه ورزش و امور فرهنگی، هنری و تفریحی کشور اقدام نمایند.

متاسفانه کیفیت آرد در گچساران ضعیف است
دنبال کنید

۸ -وزارت ورزش و جوانان مکلف است با اولویت طراحی اماکن و تأسیسات ورزشی در کنار سایر افراد، نسبت به توسعه مراکز و تأسیسات ورزشی اختصاصی فعالیتهای ورزشی و حمایت از مسابقات و جشنواره های ورزشی افراد دارای معلولیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۹ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده برابر افراد ناشنوا از محصوالت تصویری با تخصیص اعتبارات الزم از زیرنویس این محصوالت برای افراد ناشنوا حمایت کند.

۱۰ -سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است با پیش بینی منابع مالی مورد نیاز نسبت به تدوین و ابلاغ سیاستهای حمایتی و اجرایی توسعه تورهای گردشگری برای افراد دارای معلولیت با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

۱۱ -وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط، بودجه مورد نیاز تولید و انتشار کتب و نشریات بریل، گویا، چاپ درشت و در قالبهای الکترونیک برای افراد نابینا و کم بینا و چاپ و انتشار کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و هم چنین ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی تخصصی این افراد را تأمین کند. همچنین وزارت مذکور موظف است ضمن رعایت حقوق مالکیت معنوی ناشرین، با اتخاذ تدابیر تشویقی، ناشرین را به ارایه نسخ الکترونیکی آثار خود جهت استفاده نابینایان و کم بینایان ترغیب نماید.

۱۲ ـ مراجع نشر قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعملها مکلفند موارد یاد شده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداقل در یکی از اشکال بریل، گویا، چاپ درشت یا قالبهای الکترونیکی در دسترس افراد دارای معلولیت قرار دهند.

۱۳ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است استانداردهای دسترس پذیری به دیدارگاه های مجازی برای فناوریهای کمکی نابینایان و کم بینایان را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و بر رعایت آن از سوی دستگاههای اجرایی نظارت نماید.

۱۴ -سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط کلیه پشتیبانی های تخصصی از دانش- آموزان دارای معلولیت از جمله تأمین معلمین رابط، وسایل کمک آموزشی متناسب با معلولیت هر دانش آموز و تأمین منابع آموزشی قابل استفاده دانش آموزان دارای معلولیت حسی را فراهم نماید.

۱۵ -وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان تحصیل رایگان دانش آموزان دارای معلولیت جسمی را که بر اساس تشخیص کارشناسان ارزیاب سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور بر اثر نوع و شدت معلولیت یا مواجه با معلولیتهای چندگانه، قادر به تحصیل در محیطه ای آموزش عادی نیستند، در مراکز آموزشی استثنائی دولتی فراهم نماید.

۱۶ -سازمان مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط خدمات و وسایل توانبخشی مورد نیاز کودکان دارای معلولیت را از بدو بروز معلولیت، در اختیار آنان قرار دهد.

۱۷ ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها و سایر مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ضمن ایجاد فرصتهای برابر بهرهمندی کودکان و نوجوانان دارای معلولیت از خدمات و برنامه های پرورشی و فرهنگی خود، از تولید منابع آموزشی فوق برنامه، بازیهای فکری، کتب و نشریات ویژه کودکان و نوجوانان در اشکال قابل دسترس برای کودکان و نوجوانان دارای معلولیتهای حسی و همچنین محصولات فرهنگی منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، حمایت به عمل آورند.

۱۸ ـ سازمان و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تابعه مکلفند وسایل کمک آموزشی مورد نیاز دانشجویان دارای معلولیت و تأمین منابع و مواد آموزشی دانشجویان دارای معلولیتهای حسی در اشکال قابل استفاده این دانشجویان را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نماید. اعتبار مورد نیاز این بند در بودجه سالانه دستگاه های مربوط پیش بینی خواهد شد.

۱۹ ـ سازمان موظف است با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمانهای مردمنهاد به منظور توانبخشی حرفهای، توانمندسازی و اشتغال حمایتی افراد دارای معلولیتی که به دلیل نوع و شدت معلولیت یا آسیب مندی از معلولیت های چندگانه قادر به کار در محیطهای کسب و کار عادی نیستند، نسبت به گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی افراد دارای معلولیت و ارایه خدمات توانبخشی حرفهای برای آنان با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

دوران قلدری آمریکایی‌ها به پایان رسیده است
دنبال کنید

۲۰ -وزارت مکلف است در راستای ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و حفظ ایمنی این افراد حین کار، خدمات زیر را با همکاری سازمانهای ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارایه دهد:

الف: صدور مجوز ایجاد مراکز کاریابی، خدمات کارآفرینی و مشاوره های شغلی ویژه افراد دارای معلولیت.

ب: ایجاد بانک اطالعات جامع کارآفرینی و اشتغال افراد دارای معلولیت.

ج: طراحی، تدوین و تنظیم آیین نامه های حفاظت، ایمنی و بهداشت کار ویژه شاغلین دارای معلولیت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲۱ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است جهت آشنایی دانش آموزان با حقوق و توانمندی های افراد دارای معلولیت دروسی را با محتوای آموزشی حقوق این افراد، علایم و نمادهای انواع معلولیت و نشانه های شهری مربوط به افراد دارای معلولیت را در محتوای آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان با رعایت قوانین و مقررات مربوط پیشبینی نماید.

۲۲ ـ دستگاه های مشمول مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع فعالیت خود، شیوه ارایه صحیح خدمات به افراد دارای معلولیت را با کسب نظر و مشاوره سازمان و تشکلهای مردمنهاد افراد دارای معلولیت، به کارکنان خود آموزش دهند.

۲۳ ـ سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه خدمات مددکاری، مشاورهای و مراقبتی به افراد دارای معلولیت به ویژه زوجهای دارای معلولیت اقدام نماید.

۲۴ ـ سازمان مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به آموزش پیشگیریهای الزام به والدین دارای معلولیتی که نوع معلولیت آنان مبین احتمال بروز این معلولیت در فرزندان آنهاست، اقدام نماید.

۲۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت، برنامه جامع پیشگیری و کاهش بروز معلولیت را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و اجرا نماید.

۲۶ ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بسته های آموزشی پیشگیری از بروز معلولیتهای قابل اجتناب را برای خانواده ها و سایر گروه های هدف اجتماعی تدوین کرده و به صورت رایگان در اختیار آنان قرار داده و از طریق شبکه خانه های بهداشت، خانوادههای ساکن روستا و مناطق دورافتاده را در این زمینه آموزش دهد.

۲۷ ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت در مواردی که به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط، حقوق جمعی افراد دارای معلولیت تضییع می شود، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

۲۸ -به منظور هماهنگی دستگاه های مربوط به اجرای این تصویبنامه و نظارت بر حسن اجرای آن شورای هماهنگی افراد دارای معلولیت با ترکیب زیر تشکیل میشود:

۱ .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )رئیس(

۲ .رییس سازمان بهزیستی کشور )دبیر(

۳ .وزیر راه و شهرسازی یا معاون ذیربط

۴ .وزیر آموزش و پرورش یا معاون ذیربط

۵ .وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذیربط

۶ .وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط

۷ .وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط

۸ .وزیر کشور یا معاون ذیربط

۹ .رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران یا معاون ذیربط

۱۰ .رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون ذیربط

۱۱ .نماینده تاماالختیار رییس قوه قضائیه

۱۲ .رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران یا معاون ذیربط

۱۳ .پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکههای ملی تشکلهای مردمنهاد بر حسب گروهه ای اصلی افراد دارای معلولیت کشور )نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی، افراد کمتوان ذهنی و مبتلایان به اختلالات روانی مزمن( تا زمان ایجاد شبکه های مذکور، انجمن های ذیربط عهده دار این وظیفه خواهند بود.

۱۴ .سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تبصره ۱  -دبیرخانه شورا در سازمان مستقر میباشد و مسؤولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسؤولیت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۲ -دستورالعملهای داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۳ـ دبیر شورا موظف است گزارش عملکرد ساالنه این تصویبنامه را بر اساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است، به هیأت وزیران ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

دانلود pdf لایحه حمایت از حقوق معلولین

نویسنده:

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi