کرونا نیوز؛

پیگیری‌های شهردار باشت نتیجه داد و باشت صاحب یک آمبولانش جدید و مجهز شد.  با پیگیری‌های صورت گرفته توسط شهرداری باشت یک دستگاه آمبولانس جدید با تجهیزات و سردخانه به این شهرستان اختصاص یافت.

لطف‌الله موسوی گفت : این آمبولانس از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به باشت اختصاص یافته است.

او گفت : شهرستان باشت تا قبل از اختصاص این آمبولانس جدید دارای یک آمبولانس قدیمی بود که فاقد وسایل خنک‌کننده و سردخانه بود.

آقای موسوی افزود : با توجه به جمعیت کنونی باشت یک آمبولانس برای این شهرستان کم بوده و با اضافه شدن دومین آمبولانس شرایط بهتری برای ارائه خدمات به شهروندان فراهم شده است.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید