کرونا نیوز؛

دین به دنبال آن است که افراد جامعه را فرهنگ پذیر کند و دعوت از طریق تغییر نگاه نسبت به دین و شناخت صحیح و دقیق از گیرنده از ارکان ابلاغ و دعوت است و از الزامات اصول دعوت آن است که با توجه به نوع مخاطب، نوع و شیوه دعوت به نماز باید متفاوت باشد و مخاطب شناسی روان شناختی، مخاطب شناسی جامعه شناختی و مخاطب شناسی مردم شناسی از انواع مخاطب شناسی است.

در همین راستا صبح امروز  نشست های نمازشناسی و شیوه های دعوت به نماز جلسه ای با اصحاب رسانه ی گچساران در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران برگزار شد که در این جلسه رضایی رئیس ستاد اقامه نماز در گچساران  گفت: ما در راستای شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی کار انجام نداده ایم و در این زمینه مشکل داریم.

رضایی افزود: در قرآن آمده است که اگر نماز در جامعه خوب جا بیفتد بی حجابی ها در جامعه دیگر وجود نخواهد داشت .

رئیس ستاد اقامه نماز در گچساران  همچنین با اشاره به استعماگران گفت: آمریکا و انگلیس استعمارگرند و آدم شدن در کارشان وجود ندارد.

وی افزود : با کمال تاسف در بعضی اوقات در زمان نماز جلسات برگزار می شود و حتی تذکر هم می دهیم ولی اهمیتی داده نمی شود و این اشخاص و مدیران بدانند که قرآن از آنها پرسش می کند و در آینده باید جوابگو باشند.

 

در ادامه دکتر سید محمد حسینی نیک در مورد مباحث نمازشناسی و شیوه ی دعوت به نماز مطالبی را بیان کرد و از رسانه ها خواست بیشتر به مباحث نماز بپردازند ،همچنین با اشاره به کمرنگ بودن اشخاص مرتبط با نماز و خود نماز در رسانه ها از رسانه ها خواست تا در این راستا فعالیت بیشتری داشته باشند.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید