کرونا نیوز؛

سلام دیروز و دیشب«گوگل پلی»، تلگرام طلایی را به دلیل جاسوسی، مستقیما از روی گوشی کاربران حذف کرد!

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات
سلام دیروز و دیشب«گوگل پلی»، تلگرام طلایی را به دلیل جاسوسی، مستقیما از روی گوشی کاربران حذف کرد!
همزمان با اقدام گوگل پلی،پلیس فتا هم آلودگی این پیام رسان به نرم افزار جاسوسی را تایید کرد.
حتما شما هم بخاطر دارید که چند ماه قبل وزیر محترم اطلاعات رسما اعلام کرده بود:«تلگرام طلائی متعلق به جمهوری اسلامی است و ۲۵میلیون کاربر فعال دارد»!
روز گذشته هم جنابعالی در توئیتی از اپراتور ها خواستید از ارائه سرویس به برنامه هایی با شائبه بخت آزمایی خودداری کنند و گرنه با آنها برخورد جدی می شود.

اکنون باید از جنابعالی بعنوان مسئول قانونی و.وزیر ارتباطات پرسید:

۱- اینکه وزیر اطلاعات این نرم افزار را«متعلق به جمهوری اسلامی» می داند دقیقا یعنی چه؟

۲- کدام دستگاه در جمهوری اسلامی مسئول ساخت نرم افزار های پیام رسان است؟

۳- بر اساس کدام قانون و ماموریت؟

۴- دستگاه ناظر بر این ماموریت احتمالی کدام است؟

۵- آیا همانگونه که پلیس فتا اعلام نموده، دستگاهی که مالک تلگرام طلایی است، از شهروندان جمهوری اسلامی جاسوسی می کرده؟
۶-شما چه زمانی از این اقدام با خبر شدید و چه کردید؟
۷-با توجه به قانون اهداف و وظایف وزارت ارتباطات و نیز باتوجه به توئیت فوق الذکر که نشان دهنده اختیار همه جانبه شما در نظارت بر اپراتورها و پیام رسان هاست، چه نقشی برای خودتان و وزارت ارتباطات در این جاسوسی احتمالی قائلید؟
۸- آیا آنگونه که مطرح است،شرع و حقوق مردم در برخی موارد برای جنابعالی اهمیت دارد ولی در این مورد خاص اهمیتی نداشته است!؟
۹- وبالاخره آیا اطلاع دارید که چه کسانی از این جاسوسی منتفع شده اند؟
با توجه به عضویت بیش از یک چهارم جمعیت کشور در این پیام رسان، این موضوع یک اتفاق مهم ملی در حوزه ارتباطات است و گمان می رود در هر کشور دیگر ،می توانست به عزل و نصب های وسیعی منتهی شود.
لذا پاسخگویی ،کمترین واکنش به این رخداد است.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

حسین شمسیان