به گزارش کرونا نیوز به نقل از پانا،انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه مستمری فعلی مددجویان تحت پوشش بهزیستی ناچیز است، اظهار داشت: در واقع با سرانه ای که در حال حاضر برای این افراد وجود دارد، نه تکاپوی هزینه های افراد تحت پوشش را می کند و نه آنچه قانون مشخص کرده اعمال می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: طبق قانون می بایست ۴۰ درصد حداقل حقوق را برای این افراد در نظر بگیریم که هدف از این کار هم فقرزدایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش بهزیستی است. لذا ما پیشنهادمان را برای افزایش مستمری این افراد ارائه کردیم که امیدواریم در سال آینده اعمال شود.

وی همچنین از پیشنهاد جدید سازمان بهزیستی برای ارائه تسهیلات به معلولان در سال آینده خبر داد و گفت: ۲۰۰ هزار نفر معلول تحت پوشش داریم که این افراد بازتوان نمی شوند و سرانه آن ها هم محدود است و متأسفانه نمی توانیم میزان سرانه را افزایش دهیم اما به دنبال این هستیم که در طول برنامه ششم سالانه ۵۰ هزار نفر از آن ها را تحت پوشش و حمایت مالی قرار دهیم.

محسنی بندپی با تأکید بر اینکه در افزایش مستمری افراد تحت پوشش قانون را دنبال می کنیم، خاطرنشان کرد: البته اقداماتی هم برای حمایت از افراد کم توان و معلول از سوی کمیته امداد در حال انجام است و ما نیز پیشنهاداتمان را مبنی بر کمی افزایش مستمری بر مبنای ۴۰ درصد حداقل حقوق ارائه کرده ایم.

رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: در حال حاضر میزان مستمری برای یک نفر ۵۳ هزار تومان است و اگر حداقل حقوق اعمال شود برای سال آینده ۱۰ تا ۱۲ درصد رشد داشته باشیم و به معنی دیگر اگر حقوق را ۸۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم ۴۰ درصد از این میزان برای یک نفر ۳۰۰ هزار تومان می شود.