کرونا نیوز؛

دکتر شادی قادری سرپرست مرکز بهداشت بوکان در مصاحبه ای اختصاصی به خبرنگار کرونا نیوز گفت: در جریان شش ماهه اول سال ۹۳ گروه مهندسین بهداشت محیط مرکز بهداشت بوکان ۴۲ هزار و ۳۰ اقدام را انجام داده اند.اجرای 42 هزار و 30 اقدام توسط گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت بوکان

وی ادامه داد: ۳۳ هزار و ۷۹۰ اقدام مربوط به اقداماتی است که به منظور کنترل آب آشامیدنی شهرستان شامل نمونه برداری و کلر زنی بوده است.

سرپرست مرکز بهداشت در راستای کنترل مواد غذایی در عرصه اظهار داشت: بیش از ۸ هزار و ۲۴۰ اقدام در راستای کنترل مواد غذایی عرضه شده در مراکز توزیع صورت گرفته است که در همین زمینه ۱۷ تن اتواع مواد غذایی غیر قابل مصرف معدوم شده است.

دکتر قادری ادامه داد: در زمینه برخورد با متخلفین ۱۹ مورد معرفی به دادگاه صادر شده و ۵۰ مورد فروشنده دوره گرد نیز با همکاری مراجع ذیربط جمع آوری گردید.

انتهای پیام/
صالح الماسی