چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان کهکیلویه و بویر احمد

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان کهکیلویه و بویر احمد / جدول اماکن مقدسه کهگیلویه و بویراحمد و محل آنها

اختصاصی کرونا

کد خبر : 39239
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۴

کرونا :

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان کهکیلویه و بویر احمد

اسامی امامزادگان و اماکن متبرکه استان کهکیلویه و بویر احمد / جدول اماکن مقدسه کهگیلویه و بویراحمد و محل آنها

 

ردیف نوع مکان متبرکه نام مکان متبرکه جنسیت تعداد امامزاده استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی
۱ امامزاده امامزاده حسن(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی مهریان
۲ امامزاده امامزاده محمد گنجه ای(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی گنجه ای کهنه
۳ امامزاده امامزاده فولادبر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون زیلائی پوله
۴ امامزاده امامزاده شادگون(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون زیلائی موشمی سفلی
۵ امامزاده امامزاده سید مهدی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون زیلائی زتین علیا
۶ امامزاده امامزاده شاه غالب (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون زیلائی سیلاب
۷ امامزاده امامزاده میر خانی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون
۸ امامزاده امامزاده سید عنا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون دوبندشهنیز
۹ امامزاده امامزاده سید یحیی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون دوبندشهنیز
۱۰ امامزاده امامزاده اسماعیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون سرسقاوه قبرستان
۱۱ امامزاده امامزاده بی بی خا تونین(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون قلعه سقاوه
۱۲ امامزاده امامزاده پیر مرد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ دشت روم کوشک علیا
۱۳ امامزاده امامزاده مریم خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ دشت روم ده بزرگ پراشکفت
۱۴ امامزاده امامزاده شهدای بزرگ(ع) نامشخص ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سپیدار دلی
۱۵ امامزاده امامزاده سید عیسی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سپیدار ده شیخ دیلگون
۱۶ امامزاده امامزاده سید محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سپیدار ده شیخ دیلگون
۱۷ امامزاده امامزاده فتاح(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودجنوبی یوسف ابادمختار
۱۸ امامزاده امامزاده میر احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودجنوبی سروک
۱۹ امامزاده امامزاده سید اله الدین عبداله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودجنوبی قلات مرکزی حمیداباد
۲۰ امامزاده امامزاده عقیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی سیب مداب سفلی
۲۱ امامزاده امامزاده قیاس(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی محمودابادعلیا
۲۲ امامزاده امامزاده احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی مهریان
۲۳ امامزاده امامزاده مختار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی جدول غوره مختار
۲۴ امامزاده امامزاده قاسم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ سررودشمالی گوشه شاهزاده قاسم
۲۵ امامزاده امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ کاکان منصورخانی
۲۶ امامزاده فرج اله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزئ یاسوج
۲۷ امامزاده امامزادگان عبدالقدوس(ع)وبی بی شهر بانو(س) آقا-خانم ۲ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب لوداب زیزی
۲۸ امامزاده امامزاده محمد طاهر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب لوداب تل دراز
۲۹ امامزاده امامزاد ه شیخ حسین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب لوداب گردکان
۳۰ امامزاده امامزاده سیدجمال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب چین
۳۱ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد لوداب چین تهلیون
۳۲ امامزاده بی بی خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی
۳۳ امامزاده سید محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی
۳۴ امامزاده شیر سرخ(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی
۳۵ امامزاده بنه پیر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ بهمئی گرمسیرئ شمالی بنه کلومیرحسن
۳۶ امامزاده سیدالصالح(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ بهمئی گرمسیرئ شمالی سیدصالح
۳۷ امامزاده بی بی زینب خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ بهمئی گرمسیرئ شمالی گچ گرد
۳۸ امامزاده ماما زینب(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی مامازینب
۳۹ امامزاده سید ابراهیم بهزاد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی صحراسنجی منگزور
۴۰ امامزاده ابراهیم اسد اله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی من گزور
۴۱ امامزاده شاه زیاد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی مورون پس باغ
۴۲ امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی تنگ الغر
۴۳ امامزاده حاجی محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی اب الوان
۴۴ امامزاده قاضی محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی بهمئی گرمسیرئ سرآسیاب یوسفی اب الوان
۴۵ امامزاده با بااحمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ بهمئی گرمسیرئ جنوبی بابااحمد
۴۶ امامزاده عسکر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان
۴۷ امامزاده سید احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان
۴۸ امامزاده سید جمال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان
۴۹ امامزاده سید عسکر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان سرکمربرزیان
۵۰ امامزاده سید احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان کفش کنان
۵۱ امامزاده سید جمال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ کفش کنان کفش کنان
۵۲ امامزاده امامزاده باباحاجی (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه پاتاوه باباحاجی
۵۳ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه پاتاوه بادنگان سفلی
۵۴ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه پاتاوه ده شیخ پاتاوه
۵۵ امامزاده امامزاده با با حاجی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه پاتاوه تمنک سفلی
۵۶ امامزاده حسنعلی اکبر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه سادات محمودئ
۵۷ امامزاده امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا پاتاوه سادات محمودئ درب کلات امامزاده محمود
۵۸ امامزاده امامزاده شهدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان شهدادلی خمسیر
۵۹ امامزاده مردخداکرکرزا آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان کرکرزار
۶۰ امامزاده امامزاده مرد خدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان مردخدا
۶۱ امامزاده امامزاده میر غضب(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان میرغضب
۶۲ امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان چیتاب
۶۳ امامزاده امامزاده مرد خدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا کبگیان کبگیان گردوه
۶۴ امامزاده امامزاده جعفر باورا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ توت نده تنگ پوتک
۶۵ امامزاده امامزاده بی بی زهرا خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ توت نده کره سفلی
۶۶ امامزاده امامزاده ابراهیم عسگر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ دنا کریک
۶۷ امامزاده امامزاده میر اسحق محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ دنا کریک
۶۸ امامزاده امامزاده نعمت الله (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ دنا کریک
۶۹ امامزاده سید محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد دنا مرکزئ سی سخت
۷۰ امامزاده امامزاده شیخ ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده
۷۱ امامزاده امامزاده پیرمحمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی کورسای پیرزال
۷۲ امامزاده امیر المومنین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی فیلگاه
۷۳ امامزاده امامزاده شاه حمزه(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
۷۴ امامزاده شهسوار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چاروسا طیبی سرحدئ شرقی جاورده
۷۵ امامزاده امام رضا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چاروسا طیبی سرحدئ غربی برافتاب سفید
۷۶ امامزاده سیدمحمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چاروسا طیبی سرحدئ غربی بی سیتون
۷۷ امامزاده شاه نجف(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام
۷۸ امامزاده امامزاده اسماعیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام
۷۹ امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام طسوج علیا
۸۰ امامزاده امامزاده امیر یوسف(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام ارند
۸۱ امامزاده سید محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام ارند
۸۲ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام بناری سفلی
۸۳ امامزاده شاه موزر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام بناری علیا
۸۴ امامزاده منتظر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام بناری علیا
۸۵ امامزاده مشعل الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام فشیان
۸۶ امامزاده پیر حاجتی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام پیرحاجتی
۸۷ امامزاده امامزاده امیرشهر یار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام الغچین امیرشهریار
۸۸ امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام الغچین تمبی
۸۹ امامزاده شیخ حسین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام الغچین شیخ حسین
۹۰ امامزاده بی بی رشیده(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام الغچین سردره بی بی رشته
۹۱ امامزاده امامزاده امیر ولی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام
۹۲ امامزاده بی بی کریمه(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چرام چرام
۹۳ امامزاده عماد الدین ولی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده طیبی گرمسیرئ شمالی مونه
۹۴ امامزاده ابراهیم موسی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده طیبی گرمسیرئ شمالی وحدت ابادموگرمون
۹۵ امامزاده میر احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده طیبی گرمسیرئ شمالی مال اخوند
۹۶ امامزاده ابراهیم عباس(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده طیبی گرمسیرئ شمالی مال شیخ
۹۷ امامزاده زره برد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده طیبی گرمسیرئ شمالی تراب علیا
۹۸ امامزاده صاحب الرضا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده عالی طیب موگر
۹۹ امامزاده زبیده خاتون(س) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده عالی طیب بردزرد
۱۰۰ امامزاده عبد اله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده عالی طیب عروه سفلی
۱۰۱ امامزاده شهسوار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه لنده عالی طیب کتج
۱۰۲ امامزاده پیرعلی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ
۱۰۳ امامزاده امامزاده نور الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ دم عباس
۱۰۴ امامزاده ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ دره کل
۱۰۵ امامزاده جعفر (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ سردره
۱۰۶ امامزاده امامزاده جمشید(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ گچی
۱۰۷ امامزاده امامزاده عباس (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ کلات
۱۰۸ امامزاده امامزاده احمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ لیرکک
۱۰۹ امامزاده امامزاده شاه عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ بن دره
۱۱۰ امامزاده امامزاده شاه خراسان(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ ده شیخان
۱۱۱ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ قلعه گل
۱۱۲ امامزاده موسی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی کلایه سفلی
۱۱۳ امامزاده امامزاده عیسی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی کلایه وسطی
۱۱۴ امامزاده امامزاده صفدر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی طولیان
۱۱۵ امامزاده امامزاده صفه عمه(ع) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی طولیان
۱۱۶ امامزاده امامزاده بی بی خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی دستگرد
۱۱۷ امامزاده امامزاده حیدر(ع)وشهر بانو(س) آقا-خانم ۲ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی دستگرد
۱۱۸ امامزاده امامزاده شاه زاده حمید(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی کلایه علیا
۱۱۹ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت شرقی امامزاده پهلوان
۱۲۰ امامزاده امامزاده شیری(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی چیر
۱۲۱ امامزاده امامزاده محمود (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی چیر
۱۲۲ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی بی منجگان
۱۲۳ امامزاده امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی پوزه کوهبرد
۱۲۴ امامزاده امامزاده ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی اب کاسه
۱۲۵ امامزاده امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی پیربادامی
۱۲۶ امامزاده امامزاده امیراحمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی بوای سفلی
۱۲۷ امامزاده امامزاده ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی روشن اباد
۱۲۸ امامزاده امامزاده حیدر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی روشن اباد
۱۲۹ امامزاده امیر حاضر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی بوای علیا
۱۳۰ امامزاده امامزاده حبیب الله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی چنگلوا
۱۳۱ امامزاده امامزاده حمزه(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی چنگلوا
۱۳۲ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت غربی چهارمه
۱۳۳ امامزاده امامزاده بی بی زلیخا(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ طیبی گرمسیرئ جنوبی قلعه دژکوه
۱۳۴ امامزاده امامزاده شهید(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ طیبی گرمسیرئ جنوبی بلوطبنگان
۱۳۵ امامزاده امامزاده میر سلیمان(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ راک راک
۱۳۶ امامزاده امامزاده هدایت(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ راک کوه راک
۱۳۷ امامزاده امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ راک تراب سفلی
۱۳۸ امامزاده سید محمد زرین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ راک تراب وسطی
۱۳۹ امامزاده امامزاده بی بی شهادت(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ راک دوریزگان
۱۴۰ امامزاده امامزاده آقا میر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۱ امامزاده امامزاده بی بی عصمت(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۲ امامزاده امامزاده جابر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۳ امامزاده امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۴ امامزاده امامزاده خدیجه(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۵ امامزاده امامزاده خضر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۶ امامزاده امامزاده سلطان مهدی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۷ امامزاده امامزاده سه تنان(ع) آقا ۳ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۸ امامزاده امامزاده معصوم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دهدشت
۱۴۹ امامزاده امامزاده یوسف(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ سوق
۱۵۰ امامزاده میر سالار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه دیشموک بهمئی سرحدئ شرقی امامزاده میرسالارفارتق
۱۵۱ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه دیشموک دیشموک
۱۵۲ امامزاده اسماعیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
۱۵۳ امامزاده شاه حمزه(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب
۱۵۴ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی سواری
۱۵۵ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی سواری
۱۵۶ امامزاده رجب عبدال(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی گوشه علیا
۱۵۷ امامزاده امامزاده پیرمحمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی امامزاده محمود
۱۵۸ امامزاده یحیی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی شیخ هابیل
۱۵۹ امامزاده داود عبدال(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی مندان
۱۶۰ امامزاده سیداحمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی مندان
۱۶۱ امامزاده شاه سپهدار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی مندان
۱۶۲ امامزاده شهسوار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب پشته ذیلائی مندان
۱۶۳ امامزاده امیر صفدر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب دهنوسرفاریاب
۱۶۴ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب پشت چنار
۱۶۵ امامزاده سید جلال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب تیرابگون
۱۶۶ امامزاده سید عابدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب تیرابگون
۱۶۷ امامزاده بی بی شاه مارون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب تیرابگون
۱۶۸ امامزاده پیرسرای(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب ده خلیفه
۱۶۹ امامزاده پیر پهلوان(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه سرفاریاب سرفاریاب عزیزی سفلی
۱۷۰ امامزاده امامزاده سید نورالدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی سراببیز
۱۷۱ امامزاده امامزاده سیدشمس الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی شوش سفلی
۱۷۲ امامزاده امامزاده یحیی (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر چهاربیشه سفلی
۱۷۳ امامزاده میر عبد الله مومن(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران
۱۷۴ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی برغون
۱۷۵ امامزاده بی بی فاطمه خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی سراببیز
۱۷۶ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی سراببیز
۱۷۷ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی سراببیز
۱۷۸ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی منصورابادمهدیه
۱۷۹ امامزاده زین العابدین(شاه زینعلی)(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی منصورابادمهدیه
۱۸۰ امامزاده حسن(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی بیدستان
۱۸۱ امامزاده میر خدر شاه(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی غضنفری خان احمدسفلی
۱۸۲ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی غورک علیا
۱۸۳ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی غورک وسطی
۱۸۴ امامزاده سید جلال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی حاج قلندر
۱۸۵ امامزاده امیر سبزوار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی مهدئ اباد خان احمد
۱۸۶ امامزاده سراج الدین(ضامن)(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی امام ضامن
۱۸۷ امامزاده سید شمس الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی بوستان
۱۸۸ امامزاده سید شمس الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی ده کند
۱۸۹ امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی شوش علیا
۱۹۰ امامزاده زاداحمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی عنا
۱۹۱ امامزاده سید فخرالدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی عنا
۱۹۲ امامزاده میر زینعلی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی تکیه
۱۹۳ امامزاده زین الدین علی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی ده بزرگ
۱۹۴ امامزاده امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت بابوئی ده جلیل
۱۹۵ امامزاده صمد شاه بهرام(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی شاه بهرام
۱۹۶ امامزاده میر جوهر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی عرف
۱۹۷ امامزاده سید محمد باقر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی لار
۱۹۸ امامزاده شهدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی پهزیر
۱۹۹ امامزاده سید عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی ابدهگاه
۲۰۰ امامزاده میر طاهر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی بوسنگان
۲۰۱ امامزاده شاه زینعلی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی شاه زینعلی
۲۰۲ امامزاده شاه زین العابدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی کله گون
۲۰۳ امامزاده شهدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی میان تنگان
۲۰۴ امامزاده شهدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی انارستان
۲۰۵ امامزاده سید یوسف(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی پزین
۲۰۶ امامزاده میر جابر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی پیچاب
۲۰۷ امامزاده میر جلاد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی پیچاب
۲۰۸ امامزاده امیر حسین انصاری(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی پیچاب
۲۰۹ امامزاده سیداله الدین عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی تلخاب سفلی بیدک
۲۱۰ امامزاده سید یوسف(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی چهارراه گشین
۲۱۱ امامزاده عبدالله(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر بی بی جان اباد
۲۱۲ امامزاده شامان گشت(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر خربل
۲۱۳ امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر امامزاده جعفر
۲۱۴ امامزاده احمد (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر کلک سربیشه
۲۱۵ امامزاده قلندر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر پشه کان
۲۱۶ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر پشه کان
۲۱۷ امامزاده پیرسبز(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر پیرسبز
۲۱۸ امامزاده بی بی جهان آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر تنگ بی بی جون
۲۱۹ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر شاهزاده محمد
۲۲۰ امامزاده سلطان میر احمد (ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر گناوه
۲۲۱ امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ ارو
۲۲۲ امامزاده سید جمال الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ نازمکان سفلی
۲۲۳ امامزاده اسماعیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ موگ
۲۲۴ امامزاده ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ اسپر
۲۲۵ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ اسپر
۲۲۶ امامزاده بی بی حمیده خاتون(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ مارین
۲۲۷ امامزاده سید(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ مارین
۲۲۸ امامزاده امیر حمزه(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۲۹ امامزاده بی بی کریمه(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۰ امامزاده بی بی کیهان(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۱ امامزاده بی بی گو(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۲ امامزاده رضا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۳ امامزاده شاه فیروز(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۴ امامزاده شهدا(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۵ امامزاده شاهزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۶ امامزاده علی(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۷ امامزاده محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل
۲۳۸ امامزاده شاه محمد(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بی بی حکیمه بنه پیر
۲۳۹ امامزاده بی بی حکیمه(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بی بی حکیمه بی بی حکمیه
۲۴۰ امامزاده شاه ابو طالب(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بی بی حکیمه بی بی حکمیه
۲۴۱ امامزاده کا کا مبارک(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بی بی حکیمه بی بی حکمیه
۲۴۲ امامزاده با باکلان(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بی بی حکیمه باباکلان
۲۴۳ امامزاده اسماعیل(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر چهاربیشه علیا
۲۴۴ امامزاده فاطمه(س) خانم ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر اب جیرک
۲۴۵ امامزاده محمود(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر اب جیرک
۲۴۶ امامزاده جعفر(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر چهاربیشه سفلی
۲۴۷ امامزاده ابراهیم(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر خیرابادخلیفه
۲۴۸ امامزاده سید علمدار(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر خیرابادخلیفه
۲۴۹ امامزاده قطب الدین(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر خیرابادسفلی
۲۵۰ امامزاده یعقوب(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ لیشتر میرعزیز
۲۵۱ آرامگاه شیخ صدوق(ع) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مارگون مارگون شیخ سرکه
۲۵۲ آرامگاه شیخ سرکه (ره) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه چاروسا طیبی سرحدئ غربی دولاب شیرین
۲۵۳ آرامگاه مالک اشتر(ره) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد کهگیلویه مرکزئ دشمن زیارئ دره نی
۲۵۴ آرامگاه شیخ بارویی(ره) آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران باشت کوه مره خامی
۲۵۵ آرامگاه پیر تکیه آقا ۱ کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ مارین
۲۵۶ قدمگاه امیر المومنین(ع) کهگیلویه وبویراحمد بهمئی مرکزئ بهمئی گرمسیرئ جنوبی کارند
۲۵۷ قدمگاه امیر المومنین(ع) کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ امامزاده جعفر بی بی جان اباد
۲۵۸ قدمگاه شاه فیروز(ع) کهگیلویه وبویراحمد گچساران مرکزئ بویراحمدگرمسیرئ دیل

نویسنده:

همسو با خبر روز

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi