دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراحل ثبت‌نام کاندیداها در حوزه بویراحمد دقیق و منظم است.

 قبل از ظهر امروز وحید محمدی‌تبار دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در حاشیه بازدید از ستاد ثبت نام کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای شهرستان بویراحمد با عرض تبریک آغاز سال نو، اظهار کرد: با توجه به بار جمعیتی شهرستان بویراحمد و گستردگی روستاها و بخش‌ه در این حوزه کار بسیار سنگین است و با این حال عوامل اجرایی انتخابات شهرستان به خوبی پاسخگوی مراجعه کنندگان هستند.
ویگفت: مراحل ثبت نام کاندیدها در این حوزه به خوبی در حال اجرا است.
دبیر هیئت نظارت کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انتخابات در استان کمتر از ۱۰ درصد فکری و سیاسی است، اظهارکرد: در استان بیشتر انتخاب‌ها بر اساس توانمندی افراد و مسائل سنتی و طایفه‌ای است.
محمدی عنوان کرد: از این امر نباید به عنوان یک تهدید استفاده کرد بلکه باید آن را یک فرصت برای توسعه استان دانست.
وی گفت: باتوجه به گستردگی مناطق شهری و روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد تاثیرات مسایل قومی و قبیله ای بر انتخابات غیر قابل انکار نیست اما برای هیئت نظارت تنها قانون ملاک و فصل الخطاب است.
محمدیافزود: مسیر حرکت اعضای هئیت نطارت و ستاد انتخاباتی استان قانون و بدور از سلیقه‌های شخصی است.