کرونا نیوز؛

روزی که جلسه خبرنگاران در فرمانداری گچساران آغاز شد و به جلسه نماینده گچساران در آموزش و پرورش ختم شد .

*جلسه اول نشست #مشاوران و فرماندار و #سیاست #فرماندار #گچساران بود و حواشی خاص خودش را داشت:

 1.  حواشی آن هم بی رودروایسی نشست خبری آموزش و پرورش که #اعلام شد و و با اطلاع مجدد #کنسل شد و دوباره بدون #اطلاع در این نشست #برگزار شد (؟!!!)
 2. دیگر حاشیه  نشست مشاوران فرماندار گچساران حضور تاج گردون نماینده گچساران و باشت  بود و خبرنگارانی هم که بدون اطلاع #یک_هویی تجلیل شدند. (؟!!!)

 

*جلسه دوم نشست خبرنگاران با استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج بود که آن هم تا دلتان بخواهد حواشی داشت؛

 1. گرمای #طاقت_فرسای سالن برگزاری نشست.
 2. مشخص نبودن دعوت #شدگان و دعوت #نشدگان .
 3. لب خوانی #خواننده برنامه که انگار فقط برای #صدا و #سیما می خواند.
 4. مشخص نبودن #نماینده های #رسانه ها که در بعضی اوقات هم سالن را #متشنج می کرد.
 5. #دردهای #رسانه ها هم که گفته نشد و #نخواستند بگویند.
 6. حرفهایی هم که گفته شد و با #سیاست بازی لای کاغذ ماند.
 7. سالن #غذاخوری هم که #فضای کمی داشت و همزمان هم شهریانمان در حال جشن #عروسی بودند و کلی هم خوش گذراندند.
 8. کادوهایی هم که جای سوال از اداره ارشاد #یک_استان و استانداری #یک_استان را به همراه داشت.
 9. دوری #راه و #امنیت و #چالش های خبرنگاری و انگار برای #یک_پوشش_خبری رفته بودیم.

*جلسه سوم هم که در نیروی انتظامی گچساران برگزار شد این جلسه هم دور از حواشی خاص خودش نبود ولی بهتر از جلساتی بود که تا به حال دیده بودیم.

 1. گرمای #طاقت فرسای.
 2. تجلیلی که همزمان با #برنامه‌های دیگر صورت گرفت و عجله آن از #بی_برنامگی خبر می داد.
 3. رونمایی از سالنی که به تازگی #افتتاح شده بود و باز هم مثل همیشه #قانون #معلولین و #جانبازان در آن رعایت نشده بود.

ولی این حواشی از ارزش های این جلسه را کم نمی کرد باید گفت به آن هم اضافه می کرد .

* جلسه چهارم کنفرانس خبری با نماینده گچساران و باشت بود کنفرانسی که می‌توانست زودتر هم صورت گیرد و شاید ربطش به روز خبرنگار فقط و فقط تجلیل نماینده از خبرنگاران بود. این کنفرانس خبری حواشی خواست خودش را داشت که به نوبه خود، نباید و شاید نباید هم چنین کنفرانس هایی با وجود بودن نماینده ای قوی و باارزش وجود داشته باشد.

 1. رفتن #برق در لحظات #اولیه #برگزاری.
 2. نبودن جایی برای #رفع #مشکلات #خبرنگاران.
 3. حضور #افرادی که شاید در #کنفرانس ها عادی بود ولی در این برنامه #عادی #نبود.
 4. نبودن #بعضی از #خبرنگاران هم جای کلی سوال و جواب داشت.
 5. مشکلاتی هم که پشت پرده ماند تا شاید یک سال دیگر بماند و بماند و بماند تا سال بعد.
 6. #شعری که خوانده شد و #جوابی که در انتها گرفت نشان از #مخفی #کاری های غیر #عادی هم داشت.
 7. حضور مردم عزیز شهرم برای #مطالبات از نماینده هم جای کلی سوال داشت.
 8. و اما دیگر هم بماند بماند تا سال بعد … .

این روز تا اینجا سپری شد ولی همچنان ادامه دارد …. .