کرونا نیوز؛

 

خبر #کاوه_مدنی که پس از سفر نوروزی باز نگشت شاید خبر خوبی نبود؛ گرچه ما نفهمیدیم در مدت حضورش در ایران چه آورده مشخصی برای محیط زیست ایران داشت، اما اگر بخواهیم معذوریت او در بازگشت را بدون ملاحظه بفهمیم باید بگوییم او قربانی #تلگرام شد که تصاویر رقص او با #خانم‌های_پلنگی_پوش را منتشر کردند.

شاید ملاحظاتی در پرونده جاسوسی و محیط زیست هم باشد اما اگر برای آن مساله قصد خروج داشت باید زودتر خارج می شد و به خانواده‌اش هم اجازه خروج نمی‌دادند تا برگردد.

اما دو روز است BBC با ده‌ها پست اینستاگرامی و برنامه تلویزیونی و گزارش برای این خروج عزا گرفته و ناراحت است که نظام جمهوری اسلامی از خدمات “پژوهشگر برجسته محیط زیست!” محروم شد.

حجم ناراحتی غربی‌ها از نبود او در ایران تردیدی باقی نمی‌گذارد که باید او را در پروژه “رهبران جوان جهانی YOUNG GLOBAL LEADERS” تعریف کنیم که تعدادی از ماموران حوزه ایران آن اکنون در زندان هستند.

تربیت مدیر با استانداردهای حیات غربی برای شرق راهبرد اصلی پروژه”یانگ لیدر” است.

بی پروایی یک مدیر منتسب به جمهوری اسلامی در چنین رقصی شاخصی از این تربیت ناهمسو با بوم اولیه این افراد است که تحت فشار فرهنگی محیط پدری خروج را تنها راه رهایی از فشار می دانند؛ گرچه غرب هزینه آن را از جیب حاکمیت بوم او می‌پردازد.

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان