سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
اختتامیه جشنواره منطقه ای تئاتر خلیج فارس با حضور هنرمندان برگزار شد

این جشنواره از بیست و سوم بهمن ماه  با حضور هنرمندان استان‌های هرمزگان، خوزستان ، فارس، کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر برگزار شد و ۱۷ تئاتر مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در حاشیه آیین پایانی این جشنواره گفت: با توجه ویژه دولت و مجلس، اعتبارات حوزه توانبخشی در