کرونا نیوز؛

آمریکا بیش از نیمی از مردم و نیروهای مسلح ایران را تروریست خواند

آیا جوانانی که در سپاه خدمت می کنند تروریست هستند؟!

آیا جوانانی که در سپاه خدمت کرده اند تروریست هستند؟!

آیا جوانانی که در مراکز ساخته شده در سپاه خدمت می کنند تروریست هستند؟!

آمریکا با اقدامی که این روزها بر علیه سپاه جمهوری اسلامی ایران انجام داده است تمام سوالات بالا را پاسخ داده و باید از آنان پرسید آیا شما نمی دانستید که بیش از نیمی از جمعیت ایران اسلامی در سپاه بودند و با این نیروی نظامی و دفاعی کشور زندگی کرده اند.

آمریکا با این اقدام خانواده‌های این نیروی نظامی و دفاعی را هم تروریست خوانده است و این اقدام آمریکا برابر با اعلام جنگ علیه کل مردم جمهوری اسلامی ایران است.

آری ، اعلام جنگ؛

آمریکا با این اقدام بیش از دو میلیون نفر در جمهوری اسلامی ایران را تروریست خوانده است غافل از اینکه هر کدام از این اشخاص طایفه و عقبه ای دارند که با آنها جمع می‌شوند و شاید معادل جمعیت جمهوری اسلامی ایران را شامل شود.

با این اقدام باید از آنان پرسید آیا هدفتان اعلام جنگ با ایران است و  اعلام جنگ کرده اید؟!

آمریکا اگر ضریب جمعیت سربازان وظیفه را هم اضافه می کرد جرات این این اقدام را نداشت و باید به کل جمعیت ایران جوابگو باشد.

هر نهاد و کشوری که این اقدام را پذیرفته باشد همان طرز فکر آمریکا را خواهد داشت یعنی کل جمعیت جمهوری اسلامی ایران را تروریست خوانده است.

جمهوری اسلامی ایران در هشت سال جنگ دفاع مقدس نشان داد که دشمنی با این مردم چه عقوبتی دارد و حالا هرکس که این اقدام آمریکا را پذیرفته است باید منتظر عکس العمل کل مردم جمهوری اسلامی ایران باشد.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید