کرونا نیوز؛

به گزارش کرونا فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در مراسم آغاز این رزمایش گفت: رزمایش دریایی در چند مرحله همچون رژه دریایی، گسترش، عملیات آبی خاکی و نمایش قدرت در حال برگزاری است‌.
امیر دریادار حسین خانزادی افزود: دراین رزمایش شناورهای سطحی زیرسطحی و پروازی در رژه دریایی شرکت می کنند، برخی از تجهیزات در قالب تمرین بکار گرفته و بخش دیگری هم برای اولین بار مورد استفاده قرار می گیرند، برای اولین مرتبه شلیک موشک از زیر دریایی انجام می شود.
وی ادامه داد: هواپیماهای هدایت پذیر از راه دور گشت و شناسایی در این رزمایش مورد استفاده قرار می گیرد و جنگ الکترونیک هم در این رزمایش تمرین می شود.
فرمانده نداجا اظهار داشت: درجریان رزمایش دریایی ولایت ۹۷ بخشی از عملیات به عملیات آبی خاکی و ضد آبی و خاکی اختصاص دارد.
امیر دریادار خانزادی ابراز داشت: تمرین طرح های نیروی دریایی، ارزیابی سلاح‌ها و تجهیزات و تمرین نیروی انسانی از جمله اهداف این رزمایش دریایی است.
۳۲۱۹ /۶۰۴۸

سیاسی

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید