کرونا نیوز؛

درایام پایانی سال سربازان ناحیه کلیبر با حضوردر جلسه انس و مودت در معیت فرمانده ومسئولین ناحیه در یک فضای صمیمی به گفتگو نشستند

به گزارش کرونا نیوز سپاه عاشورا؛ در این برنامه که در اتاق کار فرمانده ناحیه صورت گرفت حاتمی با بیان اینکه نگاه سپاه به شما صرف سربازی نیست بلکه شما ها بسیجیانی هستید که مدتی را در کسوت سربازی انجام وظیفه میکنید و بعد از پایان دوره سربازی با اشتیاق و رغبت بیشترباید بتوانید پایگاه های بسیج رامدیریت وفعال کنید.

وی همچنین افزود : جایگاه معنوی سپاه را در وجود خود نهادینه کنید و بودن در این نهاد مقدس را غنیمت بدانید و البته ما نیز به همراهی جوانانی مثل شما که در شاکله سازمانی سپاه نقش و اهمیت ویژه ای دارید افتخار می کنیم . در این دیدار در یک فضای صمیمی سربازان صبحانه را مهمان فرماندهی بودند در خصوص روشنگری و تبیین گفتمان انقلابی گری و شاخصه های جوان مومن انقلابی بحث شد

منبع : سپاه عاشورا

انتهای پیام/
امین کائیدی شادگان