سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰
قانون انتخابات و نظام می‌گوید تعهد شرعی این است،پایت را از گلیمت درازتر نکن

بخش هایی از نطق سخنرانی های علی پولادی وندا کاندیدا اصولگرا مجلس شورای اسلامی در کنار تالار وفا در گچساران: کسانی که این طرف پل بریم یک حرف دارند اصولگرا یا اصلاح‌طلب هستند و آن طرف پل حرف دیگری دارند باید فکر کنند که هر جا پرچم چرخید می‌چرخند، من ثابت و استوار بوده‌ام. در

آش ماست در راه است بخورید بروید به خانه هایتان!

امروز 2 اسفند 1394 مصادف است با روزهای انتخاباتی ایران و بلخص شهرستان گچساران و باشت است. بر آن شدیم که ستادهای نمایندگان انتخاباتی را جستجو کرده و به هر کدام سر بزنیم و مطلع شدیم پیش از ما فرماندار گچساران و همراهان تمام دفاتر را بازدید کرده اند. اول به سراغ دفتر نماینده گچساران

تحلیل ها حول دو یا سه کاندیدا می چرخد

تحلیل ها حول دو یا سه کاندیدا می چرخد. تحلیلگران اصلاح طلب و رسانه های این جریان هر یک با زاویه دیدی سعی در شفاف کردن صف آرایی ها انتخاباتی دارند. رسانه ها و تحلیلگران اصلاح طلب ها را در یک کفه ترازو قرار می دهند و اصولگرایان و اعتدالیون را در کفه دیگر و