شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
پرچم شما جعلی است!!

پرچم شما جعلی است!! داستانهای گفته و ناگفته بسیار زیادی داریم و داشتیم اما تنها یک داستانش را مرور می کنیم. در لندن آشوبگران علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به خیابان آمده بودند و این وسط اپوزیسیون و دارودسته تجزیه طلب ها هم حضور داشتند. تجزیه طلب ها پرچم‌های خود را افراشته بودند و بخشی

logo-samandehi