یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
نگاه عمیق و سیستماتیک به مسائل و تفکر دقیق / من که تا حالا ندیده‌ام یک گاوی توی تله موش بیفتد!

موش از شکاف دیوار سرک کشید تا ببیند این همه سر و صدا برای چیست. مرد مزرعه دار تازه از شهر رسیده بود و بسته‌ای با خود آورده بود و زنش با خوشحالی مشغول باز کردن بسته بود .موش لب‌هایش را لیسید و با خود گفت:«کاش یک غذای حسابی باشد. اما همین که بسته را