جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
پدیده «ناتوانی‌ آموخته‌شده» در جامعه شکل گرفته / باید از دولت «روحانی» در باره دلسردی مردم سئوال کرد / نظر جالب خرامین در باره تعدد ستادهای انتخاباتی «رئیسی» / رسانه‌ها و تحصیل‌کرده‌ها باید راه را نشان دهند

کرونا ؛او معتقد است «دلایل متعددی برای دلسردیِ مردم وجود دارد؛ یکی از بزرگترین دلایلِ آن، عملکرد دولت است. دولت قبل با شعارهای بسیار داغ و دهن‌پرکُنی آمد. می‌گفتند که ما می‌خواهیم کاری کنیم که مردم به یارانه نیاز نداشته باشند. این شعارِ دولت بود که ما می‌خواهیم کاری کنیم که کسی با شکمِ گرسنه سر