یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
از دور بوی کباب می‌آید، از نزدیک خر داغ می‌کنند

علیرضا کاردار در ضمیمه طنز روزنامه قانون نوشت:  در زمان‌های قدیم جنگلی بود خوش آب و هوا که اهالی‌اش به لهجه محلی «جینگیل» صدایش می‌کردند. به تازگی زوج جوان روباه و گرگی به جینگیل آمده بودند که تصمیم داشتند کاسبی‌ای راه بیندازند تا اول زندگی دست‌شان را پیش پدر و مادرشان دراز نکنند و آن‌ها