یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
بارها دیده‌ایم که سلبریتی‌ها ادعا می‌کنند که اصلاً منظور ما چنین و چنان بود

کیهان نوشت: بارها دیده‌ایم که سلبریتی‌ها، در مصاحبه‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی، رفتارهایی دارند یا سخنانی به زبان می‌آورند و وقتی مشاهده می‌کنند که واکنش مردم منفی است، ادعا می‌کنند که اصلاً منظور ما چنین و چنان بود، فیلم مصاحبه تقطیع شده است و … اساساً برنامه‌های تلویزیونی، مجلات و سایت‌ها، برای جذب مخاطب، نسبت