سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰
مردم تخریب دیگران را بی تقوایی می دانند

انتخابات فرایندی دموکراتیک می باشد که بخاطر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود صورت می گیرد و یک عامل مهم برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی است . در انتخابات معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه ، خط مشی و