هتل عماد نظام فردوس آمادگی کامل خود را جهت اقامت همراهان مصدومان اعلام کرد.

دکتر امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی نسبت به رسیدگی ویژه به مصدومان و حادثه دیدگان گچسارانی تصادف جاده فردوس دیهوک تاکید کرد.

تیم پیگیری جهت عیادت و رسیدگی به مشکلات حادثه دیدگان مشخص شد.

استفاده از تمام امکانات اقامتی شهرستان از جمله هتل عمادنظام برای همراهان مصدومان  و در صورت نیاز به اورژانس هوایی هماهنگی های لازم صورت پذیرد.