سید محمد کاظم نظری در این بازدید ضمن آشنایی با مشکلات این مدارس با دانش آموزان احوالپرسی و درخصوص نقش تحصیلات در سرنوشت آنان صحبت نموده و با چندسوال درسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی نموده و جوایزی را به دانش آموزان اهدا کردند.

رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان هدف از این بازدیدها را بررسی مشکلات و ارائه ی راهکار مناسب برای برطرف کردن آنها دانست وگفت: متاسفانه وضعیت مدارس از نظر فضای آموزشی مناسب نیست ومسئولان باید توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.

#گزارش کرونا نیوز تصویری