دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

تبلیغات کرونا

تبلیغات کرونا


هدف ما از ورود به این عرصه، حمایت و اعتلای عزت کشور عزیزمان و برآورده کردن نیازهای مخاطبان جدی هنر و فرهنگ در محیط وب فارسی است. کرونا نیوز  سایتی است که کلیه خبرهای  ایران و جهان و جشنواره ها را همراه با نقد فیلمهای روز، راهنمای فیلمهای روی پرده  را به صورت حرفه ای در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد.

 

موقعیت‌هاى ویژه

در طول فعالیت هر نشریه، دوره‌هائى پیش مى‌آید که در آن باید سیاست و روش خاصی، عملى شود. وقوع جنگ، رویداد زلزله، هم‌زمانى انتخابات، قحطی، تهدید خارجى و… در فعالیت نشریه، به روال معمولى و عادى اثر مى‌گذارد. پیداست نشریه باید در قبال هر یک از این تحول‌ها، سیاست به‌خصوصى را به اجراء بگذارد. چنانکه گفته شد این سیاست‌ها، در سطح عالى رسانه یا نشریه به بحث گذاشته و رویه اجرائى آن مشخص مى‌شود و سپس براى اجرا به تحریریه مى‌رسد.

در مورد سیاستگذاری، ویراستار نقش هماهنگ‌کننده و مجرى دارد. او ضمن آنکه خود در حلقه سیاستگذاران داراى رأى و نظر است، خط‌مشى اجرائی، مُلهم از سیاستگذارى را به اجرا مى‌گذارد. اگرچه در شوراء سیاستگذاری، رأى شخصى او مخالف بوده باشد.