June 21,2018 | پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

کلیپ شاهنامه خوانی رحمان طاهری شاهنامه خوان باشتی

کلیپ شاهنامه خوانی رحمان طاهری شاهنامه خوان باشتی

رحمان طاهری فردیست ، که در راه وصول به تعلقات دنیویی در کنجی خزیده و در گوشه ای به امر شاهنامه می پردازد.وی این هنر را بر حسب چند ویژگی از جمله علاقه شدیدخود به شاهنامه و هنری که اقوام و گذشتگان برایش به ارث گذاشته میداند. این شاهنامه خوان ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/05/01
دریافت