June 23,2018 | شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

کلیپ آهنگ نابودی فضای ورزشی در گچساران

کلیپ آهنگ نابودی فضای ورزشی در گچساران

کلیپ آهنگ نابودی فضای ورزشی در گچساران نابودی فضای ورزشی در پارک شهرداری واقع در ایستگاه آخر پانصد دستگاه مستقیم که این روزها باید بخاطر ضعف در نگهداری آن گریست. مسئولان بگوش باشند....

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/04/29
دریافت