June 18,2018 | دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

پروژه گپ /قاچاق الوار درختان

پروژه گپ /قاچاق الوار درختان

نقش صهیونیزم جهانی در تولید ریزگردها این ویدئو کلیپ  تولید شده است.قاچاق الوار درختان در استان کهگیلویه و  بویراحمد  از زبان رافعی پور

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/09/16
دریافت