June 21,2018 | پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

عکس العمل کشورهای دنیا در حمله ی موشکی ایران به داعش

عکس العمل کشورهای دنیا در حمله ی موشکی ایران به داعش

دشمنان ایران طعم موشکهای ایران را نچشیده بودند و چه بسا که نصایح رهبرمان را جدی نمیگرفتند ، همان موقع که فرمودند دوران بزن در روها تمام شده است حجت با آنان تمام شد و بدیهی است که دوستان ما خوشحال شدند و دشمنان ما نه. اما هزار من گفتن ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/04/10
دریافت