June 18,2018 | دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

روایت جعفری از 100 میلیونی که «شاهزاده روم» را نجات داد

روایت جعفری از 100 میلیونی که «شاهزاده روم» را نجات داد

جعفری، تهیه کننده انیمیشن های فیلشاه و شاهزاده روم وجه تمایز گروه خود با دیگر گروه ها را تجربه هایی می داند که خرد خرد به دست آوردند و بزرگ شدند. آن قدر بزرگ که کمپانی های بزرگ انیمیشن سازی دنیا به دنبال همکاری مشترک با این کمپانی جوان ایرانی ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1396/11/27
دریافت