December 18,2017 | دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

نامداران ورزشی و برجسته گچساران خواستار حمایت مهندس مسلم کرمی شدند

نشست حامیان مهندس مسلم کرمی با محوریت ارائه طرح ها وبرنامه ی تدوین شده درشورای اسلامی شهرگچساران ،باحضور جمع کثیری ازورزشکاران وآحاد مردم به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش چندی از نامداران ورزشی وچهره های برجسته این شهر با بیان چشم اندازهای برنامه های تدوین شده از سوی مهندس مسلم کرمی خواستارحمایت همه جانبه برای حضورشایسته وی در شورای اسلامی شهر گچساران شدند.

گفتنی است این نشست صمیمی به همت احسان شکوهی واحسان دشتی رئیس ستاد انتخابات مهندس مسلم کرمی  مدیریت شد