March 24,2018 | شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

گزارش مدیر مسئول روزنامه جوان از شهر زلزله زده سرپل ذهاب

تحفه سرپل / قضاوت درباره مدیریت در شهر بین اجزای حاکمیتی و مردم متفاوت است

قضاوت درباره مدیریت در شهر (نه روستاها) بین اجزای حاکمیتی و مردم متفاوت است. دستگاه‌های حاکمیتی بر این باورند که وظایف خود را انجام داده و می‌دهند و ا...

جامعه