September 21,2017 | پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

کانون رسانه و نمونه اخبار ( کرونا) Corona News Agency

تبلیغات
کانال تلگرام پر بازدید کانال تلگرام پر بازدید کانال تلگرام پر بازدید کانال تلگرام پر بازدید کانال تلگرام پر بازدید کانال تلگرام پر بازدید

دریافت یارانه با مدارک جعلی در یزد

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻱ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ۱۶ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺟﻌﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ‌ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﺑﻪ...

یزد