• مدیر فلان اداره سواد ندارد

    امروز یک کودک با جستجو کردن در اینترنت هم میتواند قوانین کشورش را مطالعه کند و هم از آن آگاه شود ولی شما در مدارک و اسناد ادارات تان هم می توانید این قوانین را…