.........امام علی (ع) :
۞ اگر کوه بود قله تکی بود ۞ اگر سنگ بود سنگ سختی بود ۞

پیوندها

  • موتور جستجو

  • رسانه های خارجی

  • از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید