کرونا نیوز؛

روی ترازوی ضریب جینی؛ #روحانی با طبقات پایین چه کرد؟

✍️ ضریب #جینی، نشانگر میزان فاصله میان طبقات پایین و بالای #جامعه است. کاهش آن، نشانگر کاهش نابرابری طبقاتی و افزایش آن، نمایشگر تشدید این شکاف است.

🔹این ضریب در دولت قبل از دولت روحانی، به شکل محسوسی پایین آمد. علت، در #هدفگذاری برای #خدمت رسانی و #توانمند کردن طبقات پایین تر بود. مدیران، بیشتر در میان مردم بودند، مشکلات شان را می شنیدند و برای کاهش آن برنامه ریزی و تلاش می کردند.

♦️طبق گزارش مرکز آمار، ضریب جینی، از رقم ۴۲۵٫ در سال ۸۴ (آغاز #دولت نهم) به ۳۶۵٫ در سال ۹۲ کاهش یافت. اما پس از آن، با آغاز دولت #روحانی به طور پیوسته و مداوم بالا رفت و در درسال گذشته (۹۷) به رقم ۴۰۹٫ رسید.

🔹آقای روحانی چند سال است -حتی پس از به هم خوردن برجام- پُز افزایش فروش نفت به ۲/۵ میلیون بشکه را می دهد. بماند که ما، قبل از برجام تا ۱/۵ میلیون بشکه نفت می فروختیم اما حالا این رقم، با برجام به زیر چند صد هزار بشکه رسیده و تحریم ها نیز شدید تر از قبل برگشته است.

♦️اما نکته مهم این است که در این شش ساله افزایش و کاهش فروش نفت و بالا و پایین شدن درآمدهای دولت، ضریب جینی علی الدوام رو به افزایش بوده است.

🔹یعنی این که دولت برآمده از #ائتلاف #اشرافیت، کمترین اهتمام را برای کاهش شکاف طبقاتی داشته، بلکه برخی #سیاستگذاری هایش موجب تشدید این شکاف شده است. حس عمومی مردم نیز همین را تایید می کند.
♦️این سوء مدیریت و اولویت قائل نشدن به طبقات #محروم را دیگر نمی شود به تحریم نسبت داد. نمودار #ضریب جینی به اندازه کافی گویاست.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

محمد-ایمانی