.........امام علی (ع) :
۞ اگر کوه بود قله تکی بود ۞ اگر سنگ بود سنگ سختی بود ۞

  • شناسه : 49191
رئیس جمهور بیست و هشت روزه،طی کمتر از یک ماه در تاریخ ماندگار شد / وای بر شانس مستضعفین!!

رئیس جمهور بیست و هشت روزه،طی کمتر از یک ماه در تاریخ ماندگار شد / وای بر شانس مستضعفین!!

ابوالحسن غلامی ،جانباز قطع عضو گچسارانی در مطلبی با اشاره به خدمات ارزنده شهید رجائی در دوران کوتاه ریاست جمهوری اش، نوشت: شهید رجایی ،رئیس جمهور بیست و هشت روزه، می شود طی کمتر از یک ماه هم در تاریخ ماندگار شد. در سن دوازده سالگی کنار زنده یاد پدرم ایستاده بودم و در حد […]

ابوالحسن غلامی ،جانباز قطع عضو گچسارانی در مطلبی با اشاره به خدمات ارزنده شهید رجائی در دوران کوتاه ریاست جمهوری اش، نوشت: شهید رجایی ،رئیس جمهور بیست و هشت روزه، می شود طی کمتر از یک ماه هم در تاریخ ماندگار شد.

در سن دوازده سالگی کنار زنده یاد پدرم ایستاده بودم و در حد توانم برای احداث خونه درم حله قدمی” آبادی سرمست”و رادک فعلی کمک می دادم.

فامیل های عزیزم آقایان “درویش مظاهری” و معمار”کا علی باز اسدی” مشغول همکاری بودند که ناگهان خبر انفجار و شهادت آقایان رجائی و باهنر منتشر شد،همه دست از کار کشیدند و غمی سنگین محیط را فراگرفت.

بابام همش در این لحظات می گفت: “وای بر شانس مستضعفین!!”، شاید اونروز معنی این جمله رو درک نکردم.

ولی امروز خیلی خوب حسش می کنم و از آن خطرناکتر اینکه آنان که همان ایام آرزویشان مرگ امثال رجائی و بهشتی بود الان به شدت به  برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران نزدیک هستند.بله اینگونه ست که این شد روزگارمان!!!.

 به برخی ارکان محترم و عالی مقام دیارم توصیه و خواهش می کنم خوب دقت کنید و اطرافتان را بنگرید،هستند کسانی در کنار شماها که روزی افتخارشان نوشتن شعار: مرگ بر بهشتی و مرگ بر رجائی بر سینه دیوارهای گچساران بود؟!!.

شاید ناخواسته راه را اشتباه می رویم،برگردیم که دیر می شود،و مواظب جیب هائی باشیم که ته آنها سوراخ است.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.