کرونا نیوز؛

“سیدناصر حسینی” برای یکسال دیگر و با ۵ رای کما فی سابق رئیس شورای اسلامی شهر گچساران باقی ماند.

ظهر امروز جلسه انتخابات ریاست شورای اسلامی شهرگچساران  در ساختمان شورای این شهر برگزار شد و سیدناصر حسینی برای یکسال دیگر با ۵ رای رئیس شورای شهر شد.

حسینی با این احتساب این دوره سومین سال متوالی است که رئیس شورای شهرگچساران شده است.

  در این جلسه نیز حبیب الله عاملی‌مقدم نیز با ۵ رای به عنوان نائب رئیس شورای شهر و کیانوش بلوطی نیز با ۵ رای به عنوان منشی شورای شهر گچساران انتخاب شد.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید