کرونا نیوز؛

دکتر طالبیان ،دکتر رضایی از هیات برد اطفال و خانم دکتر مبلاد نماینده وزارت بهداشت بهمراه دکتر جاودان سیرت سرپرست بیمارستان شهید جلیل و دکتر وفایی نماینده دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند و از بخش های مختلف اطفال در این مرکز درمانی بازدید بعمل آوردند .

دکتر طالبیان در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت: برای بازدید بخش کودکان در مراکز درمانی شهر یاسوج سفری به مرکز استان داشتیم و از امکانات بخش های اطفال در این مرکز بازدید بعمل آوردیم .

طالبیان ادامه داد : در بازدیدی که از بخش های مختلف اطفال و کودکان در این بیمارستان انجام دادیم به نسبت راضی کننده بود که با راه اندازی کامل محدود نقص های دیده شده برطرف خواهد شد .

وی اضافه کرد: در دیگر مراکز درمانی یاسوج و بخش اطفال امکانات فیریکی نواقصاتی وجود داشت اما در بیمارستان شهید جلیل امکانات فیزیکی مناسب است /

طالبیان خاطرنشان کرد: جایگاه فیزیکی و امکانات بروزی که در بیمارستان شهید جلیل نصب و راه اندازی شده است در تهران نیز بندرت یافت می شود .

 

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید