کرونا نیوز؛

تیمهای برنده مسابقات شطرنج ادارات تعمیرات شرکت نفت گچساران مشخص شد . از سری مسابقات شطرنج که در ادارات تعمیرات شرکت نفت برگزار شد هشت تیم که هر تیم با ۵ عضو و یک مربی شرکت کرده اند جمعا ۴۸ نیروی این اداره شرکت کردند.

در این مسابقات سه تیم به مقام اول تا سوم رسید و یک تیم کاپ اخلاق را کسب کرد که به ترتیب ؛

مقام اول به تیم تعمیرات بخش یک  ، مقام دوم به تیم تعمیرات بخش دوم و مقام سوم به تیم تعمیرات بخش سوم  رسید . همچنین کاپ اخلاق این دوره به تیم تعمیرات بخش ششم رسید.

 

تصاویر؛

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید