کرونا نیوز؛

مسابقات شطرنج در راستای افزایش روحیه کارکنان شرکت نفت گچساران  در سالن شطرنج مجتمع آزادی شرکت نفت و گاز گچساران برگزار شد

نورافکن مسئول برگزاری مسابقات شطرنج شرکت نفت گچساران گفت: در این سری از مسابقات هشت تیم که هر تیم با ۵ عضو و یک مربی شرکت کرده اند جمعا ۴۸ نیروی این اداره شرکت کرده اند.

وی افزود: این مسابقات بصورت دوره ای برگزار می شود که در نهایت تیم منتخب به مسابقات ادارات راه خواهد یافت.

نورافکن بیان داشت: این سری از مسابقات شطرنج در راستای افزایش روحیه کارکنان شرکت نفت گچساران برگزار می شود.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید