کرونا نیوز؛

کارگران سد چم‌شیر گچساران بعد از چندین نوبت تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری؛ امروز باز هم به دلیل آنچه بی‌توجهی مسئوولان در پیگیری حقوق پرداخت نشده ۱۰ ماهه خود عنوان کردند؛ مقابل مهم‌ترین ساختمان اداری و اجرایی گچساران تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق عقب افتاده خود شدند.

آنها به ما گفتند از ۱۲ ماه حقوق عقب افتاده تنها دو ماه را دریافت کرده‌اند و در شرایط بسیار سختی به سر می‌بردند.

علی‌خان پایه که میراث‌دار این مشکل حل نشده از دوران پنج سال عبدالرحیم رحیمی فرماندار سابق گچساران است؛ به میان معترضان رفته و با آنها وارد مذاکره و صحبت شده است.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

کارگران سد چم‌شیر گچساران بعد از چندین نوبت تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری؛ امروز باز هم به دلیل آنچه بی‌توجهی مسئوولان در پیگیری حقوق پرداخت نشده ۱۰ ماهه خود عنوان کردند؛ مقابل مهم‌ترین ساختمان اداری و اجرایی گچساران تجمع کرده و خواستار احقاق حقوق عقب افتاده خود شدند.