کرونا نیوز؛

حدود ۵۰ نفر از مستاجرین مغازه های شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نامه ای به مسئولان این شرکت نوشته اند: عاجزانه استدعا داریم در این خصوص بذل محبت فرموده و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به همکاری در خصوص عدم اجرای حکم تخلیه همکاری لازم را مبذول فرمایید.

 

بسمه تعالی

با سلام

به استحضار می رساند امضاء کنندگان ذیل حدود ۵۰ نفر از مستاجرین مغازه های شرکت بهره برداری نفت و گاز بوده که با قراردادهای متفاوت به صورت معید و مستعید از ۵۰ سال پیش ملک مغازه شرکت نفت را به صورت عاریه تحت اختیار خویش داشته و قضیه از این قرار بود که جهت رفاه حال کارکنان شرکت صنعت نفت انجام گرفته بود .

فلذا در تمامی این سال ها بهترین نحو ممکن انجام شد تا سال ۹۰ که طی مکاتبات مکرر اعلام گردید که قرارداد به صورت موجر و مستاجر منعقد گردد و با توجه به اینکه اکثر آن بیکار بوده و عمر و جوانی خود را در این راه گذاشته بودیم با رایزنی و مکاتبات درصدد حل موضوع برآمدیم.

شرکت نفت به صورت کاملاً یک طرفه اقدام به اخذ حکم دادگاه جهت تخلیه تعدادی از مغازه ها و به اجبار و از آنجایی که راهی جز پذیرش نداشتیم اکثریت نسبت به تسویه حساب مالی بر اساس نرخ کارشناسی اعلام شده دادگستری محترم گچساران که از طرف امور حقوقی نفت اعلام شده بود کرده و بنابر این شد کارشناسی اعلام شده ماهیانه اجاره بها را پرداخت نماییم .

فلذا علیرغم تن دادن به تمامی خواسته های آن شرکت و تقبل تمامی شرایط اعلام شده همچنان قصد تخلیه مغازه و واگذاری به صورت مزایده دارند که در این صورت با وجود هزینه های گزاف تعدادی جهت تعمیر کلی مغازه ها ، همچنین هزینه های جانبی در خصوص خرید وسایل مربوط به شغل مربوطه، هر مغازه دار که خود نیاز به کارشناسی مجزا دارد سراسر به ضرر ما تمام می شود .

هیچ گونه از مسائل و مشکلات شخصی و خانوادگی این دسته از کاسب را مد نظر قرار نگرفته اند این در حالی است که همگی متفق القول متعهد به تمامی شرایط اعلام شده از طرف شرکت نفت بوده و صرفاً تنها درخواست این است که با توجه به این که مغازه های مربوطه گاها نیم قرن است به عنوان شغل و تنها منبع درآمد خانواده های ما می باشد را به صورت اجاره ای با تعیین نرخ کارشناسی مستاجرین فعلی واگذار نمایند تا از بریدن نان زن و فرزندانمان ممانعت به عمل آید.

جک – سفته و … را که جهت ضمانت قید شود تحویل خواهیم داد لذا عاجزانه استدعا داریم در این خصوص بذل محبت فرموده و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به همکاری در خصوص عدم اجرای حکم تخلیه همکاری لازم را مبذول فرمایید.

قبلاً از عنایتی که می فرمایید کمال تشکر را داریم.

مستاجرین مغازه های

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید