کرونا نیوز؛

امروز طبق روال گذشته در خیابان بلادیان گچساران قدمی زدیم خیابانی که این روزها مأمن و گذر امنی برای مردم و مشتریان بازار گچساران می باشد از این محل خریدهای خود را انجام دهند.

خیابان بلادیان با اعتبار بسیار زیادی و با همت و کمک نماینده گچساران و باشت سنگ فرش شد  ، خیابان بلادیان نمادی از زیبایی را برای این شهر  آورده است.

اما این روزها این خیابان دیار نامهربانی شده است که باید گفت: مسئولان کجایید؟! آیا در خوابید یا نمی دانی که در خوابید؟!

امروز رفت و آمد ماشین های سبک و سنگین بر روی سنگ فرش های خیابان بلادیان گچساران نشان بی مسئولیتی بعضی از مسئولان این شهر دارد.

آری شاید باورتان نشده است که الان می شنوید سنگ فرش های خیابان بلادیان ناظر رفت و آمد های ماشینهای سنگین و سبک چه با پارتی بازی و چه با زور است .

لطفاً از مسئولان بپرسید عمر مفید خیابان بلادیان چه قدر است که با رفت و آمد این ماشین ها بر روی سنگفرش های آن عمر آن را کمتر می کنید؟!

آیا نمی دانید که بودجه‌ای که برای این طرح استفاده شده است از بیت المال آمده است؟!

گچساران با تمام وجودش برای ساخت سنگفرش های این خیابان ایستاد و از خود مایه گذاشت و امروز شاهد بی مهری از طرف بعضی از رانندگان و بعضاً بعضی از ماشینهای دولتی بوده است که سنگ فرش این خیابان را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

نماینده گچساران و باشت جناب آقای تاجگردون لطفاً به مسئولان تان بگویید که با چه زجری هزینه های ساخت این طرح را فراهم کرده اید تا این ناملایمتی ها را به سنگ فرش خیابان بلادیان نکنند.

به آنان بگویید که این بودجه از بیت المال مردم آمده است و برای ساخت این خیابان هزینه شده است و آسیب زدن بین خیابان خیانت به بیت المال  است ،خیانت به جمهوری اسلامی ایران است.

اگر این طرز برخورد با خیابان بلادیان را با چشم خود نمی دیدم هیچ وقت باور نمی کردم …. نگذارید دیگران هم باور کنند.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید