کرونا نیوز؛

برنامه سیل مهربانی ، اهدایی دانش آموزان دبستان آسیه به هموطنان سیل زده در سراسر کشور

این مراسم با همت مسئولان مدرسه آسیه و برای کمک به هموطنان سیل زده در سراسر کشور در مدرسه دبستان آسیه گچساران برگزار شد.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید