کرونا نیوز؛

جوان انقلابی و بویراحمدی که نخواست اسمش بیان شود، طی یادداشتی نسبت به مصاحبه خلقی پور واکنش نشان داد که متن کامل آن به شرح زیر است :

جناب آقای دکتر خلفی پور با اهدای سلام و تهیات :

مصاحبه شما با سه نقطه، در برخی سایت های محلی را خواندم و بنده را بر آن داشت تا جوابیه ای به سخنان متعصبانه شما ارایه نمایم.

در بخشی از مصاحبه جنابعالی نگاه و خواست انحصارطلبی در جریان اصولگرا کاملا مشهود بود که دور از اخلاق و منش انقلابی گریست .

۱-فرمودید روشنفکر به دلیل حمایت نکردن از هدایت خواه و تصمیم اشتباه درون حزبی از جریان اصولگرا فاصله گرفته و جایگاه خود را از دست داده!!
جناب دکتر عزیز ،آیا معیار سنجش انقلابی گری و اصول گرای در این جریان ارزشی را شما تعین می کنید و خلاف نظر شما حرکت کردن انحراف است؟؟

آیا اگر شخصی در خود ببیند که توانایی نجات جامعه و انقلاب و مخصوصا استان را از تبعیض و بی عدالتی دارد و تفکر انحصار طلبی درون حزبی که جنابعالی در مصاحبه اخیرتان بر آن مهر تایید زدید ایشان را نپذیرفت آیا آن فرد در زمره ی انقلابیون و عدالت خواهان نیست؟؟

جناب دکتر ایا فقط شما و جناب دکتر هدایت خواه عزیز که بنده احترام خالصانه ای به هر دو عزیز دارم انقلابی و پوریای ولی استان هستید و دیگران هیچ ارزش و جایگاهی ندارند؟؟

دکتر خلفی پور عزیز با این نوع نگرش و صحبت کردن این جریان ارزشی را به چاه نیندازید که مردم بترسند اگر فردا روز اعتراضی به شما اعتراض کنند مورد لعن و نفرین قرار گیرند.

۲-فرمودید جایگاه و آرای جناب دکتر روشنفکر خاستگاه قومیتی دارد!!هر چند که ایشان در ایل و تبارشان جایگاه و منزلت بالایی دارند و بقول مرحوم حسین پناهی درخت بی ریشه هیمه ای بیش نیست ،ولی کافی ست آرای ایشان در نقاط مختلف حوزه ی انتخابیه را مرور فرمایید تا متوجه شوید ایشان در بین عموم مردم محترم بویر احمد و دنا و دو جریان سیاسی (اصلاح طلب و اصولگرا)دارای جایگاه و پایگاه محکم هستند و این ممکن نشده است مگر با علم بر صداقت و مردمی داری ایشان.

در پایان و ضمن احترام خالصانه به حضرتعالی و جناب دکتر هدایت خواه ،از شما عاجزانه تقاضا دارم تا عنان کار از دستتان نرفته این بار انتخاب کاندید نهایی این جریان را بر اساس محبوبیت مردمی انتخاب کرده و شخصیت های ارزشی و عموم مردم را با جریان اصولگرایی همراه کنید .

از طرف یک جوان انقلابی بویراحمدی

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید