کرونا نیوز؛

شیر خروجی سد تنگ تیز  شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد باز شد.

لطف الله موسوی شهردار باشت گفت: با همکاری اداره آبرسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، شیر خروجی سد تنگ تیز باشت که مدتها جام شده بود باز گردید.

شهردار باشت افزود: با این اقدام آب سد با اطمینان تخلیه می گردد و خطر کمتری سد را تهدید می کند.

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید