کرونا نیوز؛

سرپرست آموزش و پرورش شهرستان گچساران صبح امروز در گفت و گو با این پایگاه خبری از آمار قابل توجه اسکان مسافران نوروزی در سال جدید خبر داد.

محمد شهبازی افزود:از تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ روز نخست سال جاری قریب به ۱۲ هزار نفر از مدارس و مراکز اسکان اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران استفاده نمودند که از مجموع ۲۱۶۱ خانوار ۱۴۲۵ خانواده فرهنگی به تعداد ۷۷۹۲ نفر  و۷۳۶ خانواده غیر فرهنگی  به تعداد ۴۱۰۷ نفر بودند .

خبرنگار : سعید روز افزای

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید