کرونا نیوز؛

به گزارش روز چهارشنبه کرونا از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا سعیدی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: عده ای در داخل و خارج به دنبال فضاسازی و رسیدن به اهدف خود هستند تا با این جوسازی ها آرامش مردم خدشه دار شود.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین کشور، هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه فروش زمین به خارجی ها را ندارد، افزود: البته از هرگونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جزیره کیش استقبال کرده و می کنیم.
شایعه واگذاری جزیره کیش که چندین ماه قبل در فضاهای مجازی و برخی محافل نقل می شد، اکنون نیز
در برخی شبکه های مجازی در حال انتشار مجدد است .
۱۳۳۹

سیاسی

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید