.........امام علی (ع) :
۞ اگر کوه بود قله تکی بود ۞ اگر سنگ بود سنگ سختی بود ۞

مستند خارج از دید 6 – اغتشاش – فتنه – آشوب

مستند خارج از دید 6 – اغتشاش – فتنه – آشوب

مستند خارج از دید ۶ – اغتشاش – فتنه – آشوب

از اینجا اخبار خود را ارسال کنید با ما همراه باشید

دیدگاهها

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.